mandag den 28. februar 2011

fredag den 25. februar 2011

Kunstner/socialarbejder - Kenneth A. Balfelt

Balfelt er en kunstner som arbejde i virkeligheden - med fixerum til narkomaner, med menneskeliggørelse af de fysiske rammer på Mændenes hjem, med redesign af et værested for unge osv. Hele tiden i tæt samarbejde med de involverede. Og hver gang også med det resultat, at der kommer fokus på problemstillinger, der også er centrale i det pædagogiske felt.

Hans seneste projekt ligger temmelig tæt på os. Det handler om Genhusning af øldrikkerne fra Enghave plads, som blev forvist pga. metrobyggeriet.

I den forbindelse har de samarbejdet om at finde en ny, passende "dagligstue" til dem i det offentlige rum. Balfelt stiller op med sin computer og et kamera på Engave plads og så begynder ellers en kvalificeret dialog om design og byens rum. Og gennem filmene bliver det tydeligt, at  "øldrikkerne" er et folk, der har deres meningers mod, selvfølelse og noget at byde på.

I Franks undervisning skal 2. semester arbejde med dokumentargenren - og Balfelts arbejde vil blive trukket ind som eksempel.

Og så er vi så heldige, at han kommer og holder fællesforedrag d. 24 marts for Pædagoguddannelsen Sydhavn.

MØD OP!!!! Det bliver med garanti både inspirerende og tankevækkende.

Læs evt. videre her.

torsdag den 24. februar 2011

Sydhavn og digitale medier... og kreativitet og pædagoger

Se her hvad seniorkonsulent og tidligere rektor Søren K. Lauridsen siger i et interview i Børn og Unge "Ser man på bekendtgørelsen, er det tydeligt, at uddannelsen er planlagt for tre-fire år siden. Det er faktisk kun i beskrivelsen af linjefaget værksted, natur og teknik, at ny teknologi er nævnt direkte. Så det er positivt at se, at pædagoguddannelserne allerede nu er begyndt at kompensere for bekendtgørelsens svagheder,” siger han med henvisning til, at Pædagoguddannelsen Sydhavn fra efteråret 2010 udbyder det nye linjefag medie, kreativitet og digital kultur."

Artiklen sammenfatter hans pointer sådan: "Børnene i SFO’en vil designe deres eget computerspil, og børnehavebørnene vil lave en ny udgave af Bennys Badekar. Men de færreste pædagoger har de kreative kompetencer til at hjælpe dem. Det kan pædagoguddannelsen ikke for alvor gøre noget ved. I stedet skal pædagogerne samarbejde med eksperter i kultur og kreativitet." ...

Læs selv det hele og tag stilling.

mandag den 14. februar 2011

Spil laver A og B-hold i børnehaven

Spil laver A og B-hold i børnehaven: "Det teknologiske status-kapløb er rykket ind i børnehaverne. Børnene risikerer nemlig at være udenfor, hvis de ikke har en Nintendo DS med."

På et tip fra en studerende: Her er måske noget at inddrage i en diskussion...

onsdag den 2. februar 2011

Genskab fotografi af hårsvingende kvinde

DR's kunstklub er igen på banen med en ny opgave:

Genskab fotografi af hårsvingende kvinde: "GENSKAB DETTE FOTOGRAFI: Find sammen med en ven og genskab et fotografi af en hårsvingende kvinde så godt du kan. Månedens brugeropgave kræver hjælp fra en god ven."

De har også et link til hvordan opgaven tidligere er blevet løst.